Název: Arthur Schopenhauer a jeho "Metafyzika lásky"
Další názvy: Arthur Schopenhauer and his "Metaphysician of Love"
Autoři: Kotlanová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Třešňák, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5231
Klíčová slova: člověk;vůle;láska;život
Klíčová slova v dalším jazyce: man;will;love;life
Abstrakt: Práce se zabývá filozofickým dílem A. Schopenhauera nazvaného Metafyzika lásky. Především fenoménem ?láska?, který provází člověka po celý život po dlouhá staletí. Práce je analýzou Schopenhauerova názoru na lásku z pohledu jeho filozofického zaměření. Další část práce je porovnáním názorů s komentátory a překladateli jeho díla.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s work deals with the philosophy work of A. Schopenhauer named The Mataphysician of Love. First of all it deals with the phenomenon of ?Love? what channelizes humans through the whole life for long centuries. The work is the anylysis of Schopenhauer?s view on love from his philosophy orientation. The another part of the work is the confrontation of the publicist opinion and the opinion of interpreters this philosophy work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
AS_Metafyzika_lasky.pdf.pdfPlný text práce210,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotlanova Michaela2_Neupauer Eduard.docPosudek vedoucího práce59,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kotlanova Michaela2_Tresnak Zdenek.docxPosudek oponenta práce36,98 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kotlanova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce21,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5231

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.