Název: Vývoj a prostorové uspořádání vybraných hřbitovů na území dnešní Plzně
Další názvy: The development and spatial arrangement of selected graveyards in present-day Pilsen
Autoři: Dalihodová, Erika
Vedoucí práce/školitel: Šmejda, Ladislav
Oponent: Nováček, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5304
Klíčová slova: vývoj pohřbívání;historie;umění náhrobku;pohřební areál;hřbitovy;Plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: development of burial;history;art of gravestone;burial ground;cemeteries;Pilsen
Abstrakt: Práce se zabývá vývojem hřbitovů na území dnešní Plzně, konkrétně hřbitověm U Všech svatých v Plzni na Roudné. Byly provedeny analýzy směřující k vyhledání určitých pravidelností a prostorových struktur uvnitř areálu. Práce je také zaměřena na současný stav náhrobků a věnuje se i umění náhrobku a výzdobným prvkům užívaných při pohřebních rituálech obecně.Terénní výzkum shromáždil základní údaje o dochovaných hrobech pomocí vytvořené deskripce v databázi.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the development of the cemetery Under The All Saints in Pilsen - Roudná. And searches spatial structure within the complex. This issue is a kind of archeology challenge. It is not no reason to wait for sights to be destroyed and left them almost nothing, they can be examined now, so bring a wealth of information about life and death of our ancestors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Erika Dalihodova.pdfPlný text práce7,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dalihodova_Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dalihodova_Novacek OP.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dalihodova.pdfPrůběh obhajoby práce205,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5304

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.