Title: Koncept interaktivní narace
Other Titles: Concept of interactive narration
Authors: Naianova, Anastasiia
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53163
Keywords: koncept\symbolismus\animace\psychologie
Keywords in different language: concept\symbolism\animation\psychology
Abstract: Vizuální koncept a trailer na počítačovou hru, trvající 2-4 minuty. Příběh se zabývá problematikou vztahu mezi rodiči a dětmi, psychologií lidských vztahů, socializací. Dotýká se také tématu snů, cílů, překonávání sociálních bariér mezi lidmi a introspekce.
Abstract in different language: A visual concept and trailer for a computer game, lasting 2-4 minutes. The story deals with the issue of the relationship between parents and children, the psychology of human relationships, and socialization. It also touches on the subject of dreams, goals, overcoming social barriers between people and introspection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_NAIANOVA_.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Naianova_v.docxPosudek vedoucího práce38,13 kBMicrosoft Word XMLView/Open
NAIANOVA_o.docxPosudek oponenta práce93,37 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Naianova.pdfPrůběh obhajoby práce58,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53163

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.