Název: Teoretický rozbor výbojové činnosti
Další názvy: Theoretical description of electrical discharge
Autoři: Synek, Milan
Vedoucí práce/školitel: Trnka, Pavel
Oponent: Pihera, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5324
Klíčová slova: výbojová činnost;částečné výboje;elektrická izolace;průraz izolace;polarizace;elektrická pevnost
Klíčová slova v dalším jazyce: discharge activity;partial discharge;electrical insulation;insulation breakdown;polarization;dielectric strength
Abstrakt: Tato diplomová práce popisuje základní fyzikální děje v elektrických izolantech při působení elektrického pole. Teoreticky popisuje výboje v plynných izolacích, elektrickou pevnost a průrazy kapalných a pevných izolantů. V závěru práce je teoreticky popsán vznik a druhy částečných výbojů. Součástí práce je také měření částečných výbojů na hydroalternátoru.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the basic physical phenomena in electrical insulators when exposed to the electric field. Theory describes the discharge in gaseous insulation, dielectric strength and flashes of liquid and solid insulators. At the end of the work is theoretically described the origin and types of partial discharges. The work also includes measurements of partial discharges in hydroelectric alternator.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Teoreticky rozbor vybojove cinnosti_Milan Synek.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047105_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047105_oponent.pdfPosudek oponenta práce465,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047105_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5324

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.