Název: Výjimečný trest odnětí svobody - trestněprávní a kriminologické aspekty
Další názvy: Exceptional sentence of imprisonment - criminal law and criminological aspects
Autoři: Straková, Nelly
Vedoucí práce/školitel: Válková, Helena
Oponent: Šámal, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5329
Klíčová slova: sankce;účel trestu;zásady trestání;výjimečný trest odnětí svobody nad dvacet do třiceti let;výjimečný trest odnětí svobody na doživotí;podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody;trest smrti
Klíčová slova v dalším jazyce: sanctions;purpose of punishment;principle of punishment;exceptional sentence of imprisonment of twenty to thirty years;exceptional sentence of life imprisonment;conditional release from prison;death penalty
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřená na výjimečný trest odnětí svobody dle úpravy zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Práce pojednává o historii trestu, účelu, pojmu a funkci trestu, systému sankcí a zařazení výjimečného trestu v systému sankcí, nepodmíněném trestu odnětí svobody, trestu smrti, právní úpravě výjimečného trestu, ukládání výjimečného trestu a jeho výkon, o pachateli a je zde úprava výjimečného trestu v zahraničí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on exceptional sentences under regulations of the New Criminal Code 40/2009 Sb. The work deals with the history of punishment, purpose, concept and function of punishment, sanctions, and the inclusion of an exceptional sentence in the system of sanctions, unconditional imprisonment, death penalty legislation exceptional sentence, save exceptional sentence and its execution, the offender and the finish is exceptional capital of the abroad punishment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce439,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strakova_vedouci_Valkova.pdfPosudek vedoucího práce887,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strakova_oponent_Samal.pdfPosudek oponenta práce990,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Strakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce344,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5329

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.