Title: QR kódy ve školách
Other Titles: QR codes in schools
Authors: Kindelmann, Tomáš
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Moc Pavel, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53335
Keywords: qr kódy;výukové materiály;vyučování s qr kódy;základní škola;pre-post rozhovory;výukové aktivity;hodnocení vyučovacích hodin
Keywords in different language: qr codes;teaching materials;teaching with qr codes;secondary school;pre-post interviews;teaching activities;lesson evaluation
Abstract: Cílem této diplomové práce je vytvořit výukové materiály s využitím QR kódů pro učitele na základních školách. Teoretická část se věnuje QR kódům a jejich využití v různých oblastech včetně historie, současnosti a budoucího potenciálu. Dále se zaměřuje na specifické využití QR kódů ve školách, na jejich konkrétní využití v různých předmětech a na výhody a nevýhody během zapojení do vzdělávacích aktivit. Praktická část se zabývá analýzou využití QR kódů ve výuce na vybrané základní škole v Plzeňském kraji. Výzkum byl proveden pomocí metody před a po rozhovorů s učiteli ve 13 vybraných předmětech. Vyučující vždy použili alespoň jednu výukovou aktivitu s QR kódy. Práce se dále zabývá zhodnocením výsledků této analýzy a hodnocením vyučovacích hodin s využitím QR kódů ve vybraných předmětech. Výsledkem práce je soubor výukových materiálů s QR kódy a jejich zhodnocení v praxi. Závěr práce poskytuje celkový pohled na využití QR kódů ve výuce na základních školách a nabízí výukové materiály pro učitele, kteří by chtěli využívat QR kódy ve svých hodinách.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to create teaching materials using QR codes for secondary school teachers. The theoretical part focuses on QR codes and their use in different areas, including history, present and future potential. It also focuses on the specific uses of QR codes in schools, such as the advantages and disadvantages, and the specific possibilities of using QR codes in different subjects. The practical part deals with the analysis of the use of QR codes in teaching in a selected primary school in the Pilsen region. The research was conducted using the method of before and after interviews with teachers in 13 selected subjects who used at least one teaching activity with QR codes. The thesis also deals with the evaluation of the results´ evaluation of this analysis and the lessons´ evaluation using QR codes in the selected subjects. The result of the work is a set of teaching materials with QR codes and their evaluation in practice. The paper concludes by providing an overall assessment of the use of QR codes in secondary school teaching and offers teaching materials for teachers who would like to use QR codes in their teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kindelmann_Tomas_Diplomova_prace_2023.pdfPlný text práce18,88 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce58,23 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce60,19 kBAdobe PDFView/Open
Kindelmann-protokol.pdfPrůběh obhajoby práce269,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.