Title: Hrad, předhradí a jeho bezprostřední ekonomické zázemí - hrad Zvěřinec
Other Titles: Castle, bailey and its immediate economic background - Castle Zvěřinec
Authors: Maříková, Kristýna
Advisor: Hložek, Josef
Referee: Čapek, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5334
Keywords: hrad;předhradí;opevnění;hospodářský dvůr;donjonový typ s velkou obytnou věží jako hlavní obranou a obytnou stavbou
Keywords in different language: castle;bailey;fortification;economic justice;donjon type with large residential tower as main defense and residential construction
Abstract: V rámci této práce byl na lokalitě proveden nedestruktivní výzkum, který měl doplnit dosavadní informace o hradě. Hradní areál byl fotograficky zdokumentován a byly popsány veškeré zachované terénní relikty.Po provedení geodetického zaměření, které do té doby nebylo realizováno, mohl být vytvořen vrstevnicový plán a 3D model hradního areálu. Díky těmto novým zobrazením je možné zpřesnit naše představy o původní podobě a jeho současném stavu. Nové zaměření hradu je pak plně využitelné v oblasti archeologické a památkové péče. Provedený archeologický výzkum byl nedestruktivní povahy, tudíž nebyla prováděna exkavace.
Abstract in different language: As part of this work was carried out on site non-destructive research, which should complement the existing information about the castle. The castle was photographically documented and have been described in any field preserved relics. After the geodetic survey, which had not been realized, could be created contour plan and 3D model of the castle. These new display can refine our ideas about the original form and its current status. The reorientation of the castle is fully usable in the field of archaeological and heritage protection. Archaeological research was carried out non-destructive nature, so excavation was carried out.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zverinec.pdfPlný text práce553,82 kBAdobe PDFView/Open
Marikova-Hlozek VP.pdfPosudek vedoucího práce688,97 kBAdobe PDFView/Open
Marikova-Capek OP.pdfPosudek oponenta práce329,85 kBAdobe PDFView/Open
Marikova.pdfPrůběh obhajoby práce134,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5334

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.