Title: Výzkum pravěkého a raně středověkého osídlení Křivoklátské vrchoviny pomocí povrchových sběrů
Other Titles: Research of Prehistoric and Early Medieval settlement in Křivoklát Highland by the help of surface collections
Authors: Machtová, Lucie
Advisor: Krištuf, Petr
Referee: Švejcar, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5335
Keywords: nedestruktivní výzkum;povrchový sběr;keramika;GIS;osídlení;Křivoklátsko
Keywords in different language: non-destructive research;surface collections;pottery;GIS;settlement;Křivoklát highland
Abstract: Práce se zabývá analýzou uskutečněného výzkumu Křivoklátské vrchoviny pomocí povrchových sběrů. Vymezeno je pět katastrů obcí nacházejících se v tomto území.Byly popsány výsledky sběrů včetně faktorů, který jej ovlivňovaly.
Abstract in different language: The aim this work is analyse of realised research in Křivoklát Highland by the help of surface collections. The five land registers in this area were chossen.The result of surface collections were described with factors, that the surface collections were influenced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - LUCIE MACHTOVA.pdfPlný text práce656,44 kBAdobe PDFView/Open
Machtova_Kristuf_VP.pdfPosudek vedoucího práce107,54 kBAdobe PDFView/Open
Machtova_Svejcar_OP.pdfPosudek oponenta práce93,66 kBAdobe PDFView/Open
Machtova.pdfPrůběh obhajoby práce124,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.