Název: Výzkum pravěkého a raně středověkého osídlení Křivoklátské vrchoviny pomocí povrchových sběrů
Další názvy: Research of Prehistoric and Early Medieval settlement in Křivoklát Highland by the help of surface collections
Autoři: Machtová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Krištuf, Petr
Oponent: Švejcar, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5335
Klíčová slova: nedestruktivní výzkum;povrchový sběr;keramika;GIS;osídlení;Křivoklátsko
Klíčová slova v dalším jazyce: non-destructive research;surface collections;pottery;GIS;settlement;Křivoklát highland
Abstrakt: Práce se zabývá analýzou uskutečněného výzkumu Křivoklátské vrchoviny pomocí povrchových sběrů. Vymezeno je pět katastrů obcí nacházejících se v tomto území.Byly popsány výsledky sběrů včetně faktorů, který jej ovlivňovaly.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim this work is analyse of realised research in Křivoklát Highland by the help of surface collections. The five land registers in this area were chossen.The result of surface collections were described with factors, that the surface collections were influenced.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - LUCIE MACHTOVA.pdfPlný text práce656,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machtova_Kristuf_VP.pdfPosudek vedoucího práce107,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machtova_Svejcar_OP.pdfPosudek oponenta práce93,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machtova.pdfPrůběh obhajoby práce124,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5335

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.