Title: Veřejný zájem
Other Titles: Public interest
Authors: Appl, Zdeněk
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53384
Keywords: veřejný zájem;vyvlastnění;interpretace;lobbing;korupce;omezení svobod
Keywords in different language: public interest;expropriation;interpretation;lobbying;corruption;restriction of freedoms
Abstract: Neurčitost a časté užití z tohoto pojmu dělá velmi zajímavé téma, které je ne vždy správně chápáno širokou veřejností. Judikatura tento pojem často objasňuje a tím se veřejný zájem vyvíjí. Právní předpisy tento termín obsahují v různých ustanoveních a odlišně jej užívají. Některé veřejný zájem zmiňují v souvislosti s ochranou základních práv, některé jako zdůvodnění. I proto je důležité chápat, co se pod pojmem veřejný zájem skrývá.
Abstract in different language: The vagueness and frequent use of this term makes it a very interesting topic that is not always correctly understood by the general public. Jurisprudence often clarifies this concept and thus the public interest develops. Legislation includes this term in different provisions and use it differently. Some mention public interest in connection with the protection of fundamental rights, some as justification. This is also why it is important to understand what is hidden under the term public interest.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Verejny zajem Zdenek Appl Final.pdfPlný text práce514,21 kBAdobe PDFView/Open
Appl - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce616,99 kBAdobe PDFView/Open
Appl - protokol DP 23.pdfPrůběh obhajoby práce279,58 kBAdobe PDFView/Open
Appl - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce652,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.