Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorPitra, Jakub
dc.contributor.refereeTriner Petr, JUDr.
dc.date.accepted2023-5-30
dc.date.accessioned2023-08-02T10:44:19Z-
dc.date.available2022-3-31
dc.date.available2023-08-02T10:44:19Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-3-28
dc.identifier92835
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/53404-
dc.description.abstractJako téma této diplomové práce byly zvoleny veřejnoprávni smlouvy. Těm se práce věnuje nejprve v teoretické rovině, následně v rovině jejich praktického využívání v Plzeňském kraji. První, teoretická, část diplomové práce je zaměřena na samu právní úpravu a přístup právní teorie k veřejnoprávním smlouvám. Pozornost je věnována nejen hmotněprávní úpravě, ale také jejich procesní úpravě dle platného správního řádu. Práce shrnuje jejich zákonem vyžadované náležitosti, věnuje se jejich členění dle řady uznávaných autorit správního práva. Poté je prostor v práci věnován rozdílům a specifikům jednotlivých typů smluv - pozornost je zaměřena na smlouvy subordinační, koordinační a také na tzv. smlouvy mezi účastníky. Druhá část práce je věnována praktickému využívání veřejnoprávních smluv v praxi Plzeňského kraje. Po celkovém pohledu (z hlediska statistiky ministerstva vnitra) je důraz kladen na veřejnoprávní smlouvy uzavírané v rámci Plzeňského kraje.cs
dc.format84 s. Příloha 15 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectsubordinační smlouvycs
dc.subjectkoordinační smlouvycs
dc.subjectsmlouvy mezi účastníkycs
dc.subjectverejnopravni smlouvycs
dc.subjectuzavírání a změna veřejnoprávních smluvcs
dc.subjectspory a jejich řešenícs
dc.subjectspravni rad.cs
dc.titleVeřejnoprávní smlouvycs
dc.title.alternativePublic contractsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programVeřejná správa
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedPublic contracts were chosen as the topic of this thesis. They are first explained on the theoretical level, followed by their practical use in the Pilsen Region. The theoretical part of the thesis focuses on legislation and the relationship of legal theory with public contracts. Attention is paid not only to substantive legal regulation, but also their procedural adjustment according to the applicable administrative regulations. The work summarizes their requirements set by law, and deals with their categorization according to a number of recognized authorities of administrative law. After that, attention is given to the differences and specifics of individual types of contracts - mainly on subordination and coordination contracts, as well as on so-called contracts between participants. The second part of the work is dedicated to the practical use of public contracts in the Pilsen Region. After an overall view (from the point of view of statistics of the Ministry of the Interior), the emphasis is placed on public contracts concluded within the Pilsen region.en
dc.subject.translatedsubordination contractsen
dc.subject.translatedcoordination contractsen
dc.subject.translatedcontracts between partiesen
dc.subject.translatedpublic contractsen
dc.subject.translatedconclusion and amendment to public contractsen
dc.subject.translateddisputes and their solutionsen
dc.subject.translatedthe administrative procedure code.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pitra DP Verejnopravni smlouvy.pdfPlný text práce4,71 MBAdobe PDFView/Open
Pitra - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce646,02 kBAdobe PDFView/Open
Pitra - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce356,01 kBAdobe PDFView/Open
Pitra - protokol DP 23.pdfPrůběh obhajoby práce327,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.