Title: Inovace dopravy ve městě
Other Titles: Innovation of transport in the city
Authors: Karlíček, Lukáš
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53413
Keywords: automobil;cyklistika;doprava;město;pohyb
Keywords in different language: car;cycling;transport;city;movement
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na popis fungování jednotlivých způsobů dopravy ve městech. Pro města jakožto hlavní jádra obchodu, služeb, pracovních příležitostí, turismu či třeba volnočasových aktivit je důležité, aby zde fungovaly efektivní způsoby přepravy, které usnadní cestování mezi různými body. Práce je zaměřena hlavně na výhody a nevýhody jednotlivých druhů dopravy, ale nalezneme zde i historii jednotlivých druhů dopravy, jelikož je historie důležitá k pochopení daného problému.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is focused on the description of the functioning of individual modes of transport in cities. For cities as the main cores of trade, services, employment opportunities, tourism or even leisure activities, it is important that there are efficient modes of transport that facilitate travel between different points. The thesis is mainly focused on the advantages and disadvantages of individual modes of transport, but we will also find here the history of individual modes of transport, as history is important for understanding the given problem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Lukas Karlicek 2023.pdfPlný text práce769,84 kBAdobe PDFView/Open
Karlicek - posudek OP 23.pdfPosudek oponenta práce947,84 kBAdobe PDFView/Open
Karlicek - prubeh obhajoby 23.pdfPrůběh obhajoby práce278,95 kBAdobe PDFView/Open
Karlicek - posudek VP 23.pdfPosudek vedoucího práce602,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.