Název: Elektronická komunikace
Další názvy: Electronic Communication
Autoři: Nevoral, Vladislav
Vedoucí práce/školitel: Masopust, Jiří
Oponent: Fiala, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5344
Klíčová slova: Telefonie;analogová telefonie;digitální telefonie;modem;ISDN;DSL;VoIP;WEBnet.
Klíčová slova v dalším jazyce: Telephony;analog telephony;digital telephony;modem;ISDN;DSL;VoIP;WEBnet.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce pojednává o historických postavách, které přispěly důležitou měrou k rozvoji komunikačních systémů a o zařízeních, která nám poskytly. V práci jsou popsány i současné způsoby komunikace se zaměřením na telefonii. Je zde popsána i komunikace na ZČU, především VoIP telefonie.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the historical personalities that significantly contributed to the development of communication systems and facilities that are provided by them. The thesis also describes the current methods of communication with special focus on telephony and the Internet. There is also described communication at UWB, especially VoIP.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Vladislav Nevoral.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047397_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce409,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nevoral_O.pdfPosudek oponenta práce618,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047397_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5344

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.