Title: Osídlení v severovýchodní části Ferganské doliny
Other Titles: Settlement in the northeastern part of the Fergana Valley
Authors: Taichikov, Kanatbek
Advisor: Vařeka Pavel, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53509
Keywords: fergana;asie;archeologie;krajina;osídlení
Keywords in different language: fergana;asia;archeology;landscape;settlement
Abstract: Práce vytváří přehled osídlení Ferganské kotliny s důrazem na povrchový průzkum, dokumentaci a interpretaci vybraných archeologických lokalit v regionu.
Abstract in different language: The work provides an overview of the settlement of the Fergana Basin with emphasis on surface research, documentation and interpretation of selected archaeological sites in the region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K.Taichikov-Diplomova-prace-2023.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
Taichikov-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce97,82 kBAdobe PDFView/Open
Taichikov-oponent.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Taichikov-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.