Title: Nástrojové oceli pro výrobu forem pro tlakové lití hliníku
Other Titles: Tool steels for aluminium die casting molds
Authors: Zálabský, Jan
Advisor: Kučerová Ludmila, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Chena Iveta, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53598
Keywords: nástrojové oceli;lití hliníku;selektivní tavení laserem;aisi h13;dievar;aditivní technologie;tepelné zpracování
Keywords in different language: tool steels;aluminium casting;selective laser melting;aisi h13;dievar;additive technology;heat treatment
Abstract: Diplomová práce zahrnuje rešerši na téma nástrojových ocelí pro tlakové lití hliníku a následně variaci tepelných zpracování experimentálních vzorků z ocelí H13 a DIEVAR 3D tištěných pomocí aditivní technologie selektivního tavení laserem. Na těchto vzorcích proběhla mikrostrukturní analýza, zkoušky potřebné pro zjištění mechanických vlastností, a získané výsledky měření byly též detailně diskutovány.
Abstract in different language: The thesis includes a research on the topic of tool steels for aluminium die casting and subsequently a variation of heat treatment of experimental samples of H13 and DIEVAR 3D printed steels using the additive technology of selective laser melting. These samples were subjected to microstructural analysis, the tests necessary to determine the mechanical properties, and the measurement results obtained were also discussed in detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zalabsky_2023.pdfPlný text práce6,88 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce67,45 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce60,13 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce40,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.