Title: Manipulátor pro robotizované provádění NDT zkoušek v nepřístupných prostorech
Other Titles: Manipulator for robotic execution of NDT tests in inaccessible spaces
Authors: Štědrý, Filip
Advisor: Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Souček Miroslav, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53633
Keywords: nedestruktivní zkoušení;manipulační technika;manipulátor;automatizace;jaderná elektrárna
Keywords in different language: nondestrutive testing;handling machinery;manipulator;automation;nuclear powerplant
Abstract: Diplomová práce obsahuje rešerši z oblasti nedestruktivního zkoušení i s ohledem na jadernou energetiku. Teoretická část končí výčtem několika manipulátorů vhodných pro provádění NDT zkoušek v nepřístupných prostorech. Praktickou část tvoří návrh manipulátoru pro ultrazvukové zkoušky heterogenního svarového spoje na zařízení v jaderných elektrárnách.
Abstract in different language: The first part of this diploma thesis consists of a research in a field of nondestructive testing along with its applications in nuclear industry. Theoretical part ends with several examples of manipulators suitaible for execution of NDT tests in inaccesible spaces. Practical part demonstrates a design of a manipulator for ultrasonic testing of heterogenous weld on a device used in nuclear powerplants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Manipulator_StedryF.pdfPlný text práce19,39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce58,29 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce59,49 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce39,21 kBAdobe PDFView/Open
odlozeni_prace_Stedry.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP375,51 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.