Title: Analýza použití kompozitních materiálů jako náhrada oceli \\ v konstrukcích používaných v pozemním stavitelství
Authors: Záhrubská, Karolína
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53786
Keywords: kompozit;kompozitní materiál;ocel;konstrukce;model
Keywords in different language: composite;composite material;steel;structure;model
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na ocelové a kompozitní materiály používané jako konstrukční prvky v pozemním stavitelství. Teoretická část práce řeší obecný popis obou materiálů, jejich historie, složení, výroba a spojování. Praktická část práce řeší experiment v laboratoři, jehož náplní bylo zkoumání vzorků oceli a kompozitů a jejich pevností v tahu, tlaku, ohybu a porovnání experimentálních hodnot s hodnotami od výrobců. Součástí je také návrh, posouzení a porovnání jednoduché konstrukce přístřešku z obou materiálů. Vypracování je plně v souladu s platnými ČSN normami, za použití statických a jiných softwarů zmíněných v seznamu použitých softwarů na konci diplomové práce.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on steel and composite materials used as structural elements in building construction. The theoretical part of the work deals with the general description of both materials, their history, structure, production, and connections. The practical part of the work deals with an experiment in the laboratory, the content of which was the examination of steel and composite samples and their tensile, compressive, and bending strengths and the comparison of experimental values with values from manufacturers. It also includes the design, assessment and comparison of a simple shelter structure made of both materials. The development is fully in accordance with valid ČSN standards, using static and other software mentioned in the list of used software at the end of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_ZAHRUBSKA.pdfPlný text práce11,32 MBAdobe PDFView/Open
dipl-prace VP-2023-zahrubska-kesl.docxPosudek vedoucího práce17,58 kBMicrosoft Word XMLView/Open
dipl-prace OP-2023-zahrubska-kesl.docxPosudek oponenta práce16,86 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Zahrubska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce220,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.