Title: VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ INTERAKTIVNÍ VÝSTAVY
Other Titles: ART SOLUTION OF INTERACTIVE EXHIBITION
Authors: Velinská, Anežka
Advisor: Fučíková Renáta, akademický malíř
Referee: Pavlovský Jakub, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53801
Keywords: pracovní listy;cvičení;speciální pedagogika;ilustrace;černobílá ilustrace;zraková paměť;hra;risograf;risografický tisk
Keywords in different language: worksheets;exercises;special education;illustration;black and white illustration;visual memory;game;risograph;risographic print
Abstract: Výtvarná práce je o cvičení vizuální paměti pro znevýhodněné skupiny. Inspirovala mě práce jako osobní asistentky klientce s Alzheimerovou chorobou. Rozhodla jsem se vytvořit obrazové materiály pro zlepšení zrakového rozlišování. Mým cílem bylo vytvořit pět typů obrazových cvičení v co nejjednodušších černobílých formátech, které cílová skupina snadno využije, jako zábavnou cestu ke zlepšení svých kognitivních schopností. Na vývoji materiálů jsem spolupracovala se speciálním pedagogem. Pracovní listy založené na obrázcích lze snadno vytisknout na papír formátu A4, díky čemuž jsou cenově dostupné a dostupné pro každého.
Abstract in different language: Art work is about visual memory exercise for disadvantaged groups. I was inspired by my work as a personal assistant to a client with Alzheimer's disease. I decided to create visual materials to improve visual discrimination. My goal was to create five types of visual exercises in the simplest black and white formats that the target group can easily use as a fun way to improve their cognitive abilities. I collaborated with a special educator on the development of materials. Image-based worksheets can be easily printed on A4 paper, making them affordable and accessible to everyone.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pruvodni_zprava_velinska_anezka.pdfPlný text práce28,77 MBAdobe PDFView/Open
Velinska.pdfPosudek vedoucího práce616,32 kBAdobe PDFView/Open
Velinska_0.pdfPosudek oponenta práce501,09 kBAdobe PDFView/Open
Velinska_1.pdfPrůběh obhajoby práce28,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.