Název: Technologie číslicově řízených obráběcích strojů, využití simulačních programů ve výuce
Další názvy: Technology numerically controlled machine tools, the use of simulation programs in teaching Technology numerically controlled machine tools, the use of simulation programs in teaching
Autoři: Konop, Josef
Vedoucí práce/školitel: Korytář, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5432
Klíčová slova: obráběcí stroje;základy programování;obsluha CNC stroje
Klíčová slova v dalším jazyce: machine tools;basics of programming;operating CNC machines
Abstrakt: This thesis deals with pedagogically technologies numerically controlled machine tools, importance and procedure programming, programming, CNC machines and the use of simulation in teaching programmes. Theoretical knowledge and appreciation of the benefits of the use of simulation programs to students, are used in the practical part of this work.
Abstrakt v dalším jazyce: Tato bakalářská práce se zabývá z pedagogického hlediska technologií číslicově řízených obráběcích strojů, významem a postupem programování, základy programování, obsluhou CNC stroje a využitím simulačních programů při výuce. Teoretické poznatky a zhodnocení přínosu využití simulačních programů žáky, jsou využity v praktické části této práce.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Technologie cislicove rizenych obrabecich stroju, vyuziti simulacnich programu ve vyuce.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konop - ved..pdfPosudek vedoucího práce111,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konop - opon.pos..pdfPosudek oponenta práce86,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konop - prot..pdfPrůběh obhajoby práce31,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5432

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.