Title: Technologie číslicově řízených obráběcích strojů, využití simulačních programů ve výuce
Other Titles: Technology numerically controlled machine tools, the use of simulation programs in teaching Technology numerically controlled machine tools, the use of simulation programs in teaching
Authors: Konop, Josef
Advisor: Korytář, Jindřich
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5432
Keywords: obráběcí stroje;základy programování;obsluha CNC stroje
Keywords in different language: machine tools;basics of programming;operating CNC machines
Abstract: This thesis deals with pedagogically technologies numerically controlled machine tools, importance and procedure programming, programming, CNC machines and the use of simulation in teaching programmes. Theoretical knowledge and appreciation of the benefits of the use of simulation programs to students, are used in the practical part of this work.
Abstract in different language: Tato bakalářská práce se zabývá z pedagogického hlediska technologií číslicově řízených obráběcích strojů, významem a postupem programování, základy programování, obsluhou CNC stroje a využitím simulačních programů při výuce. Teoretické poznatky a zhodnocení přínosu využití simulačních programů žáky, jsou využity v praktické části této práce.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Technologie cislicove rizenych obrabecich stroju, vyuziti simulacnich programu ve vyuce.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Konop - ved..pdfPosudek vedoucího práce111,02 kBAdobe PDFView/Open
Konop - opon.pos..pdfPosudek oponenta práce86,36 kBAdobe PDFView/Open
Konop - prot..pdfPrůběh obhajoby práce31,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.