Název: Využití interaktivní tabule při výuce matematiky
Další názvy: Use of interactive whiteboards for the math teaching
Autoři: Novák, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kohout, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5438
Klíčová slova: interaktivní tabule;interaktivní učebnice;matematický software;příslušenství;základní škola;matematika;vyučování;Promethean ActivStudio;SmartBoard
Klíčová slova v dalším jazyce: interactive whiteboard;interactive book;mathematical software;accessories;elementary school;mathematics;teaching;Promethean ActivStudio;SmartBoard
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá definicí interaktivní tabule a jejímiteoretickými i praktickými aspekty využití především na základních školách.Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické poukazuji na její výhody a nevýhody. Vymezuji příslušenství, matematický software,výukové programy, interaktivní učebnice a předpřipravené materiály pro vyučovací hodiny.Popisuji stav využívání v České republice a porovnávám jej s využitím mimo Českou republiku. V praktické části jsem prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření zjišťoval stav využívání interaktivních tabulí především při výuce matematiky na základních školách.Druhou část praktické části tvoří vlastní výukové materiály pro výuku matematiky na základní škole vytvořené pro porovnání možností ve dvou nejrozšířenějších řešení ACTIVStudioPrometehean a SMART Notebook.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis dealwiththe definition of interactive whiteboard and its theoretical and practical aspects ofuse mainly in primary schools. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part I refer to its advantages and disadvantages. I specify the equipment, mathematical software, educational programs, interactive textbooks and prearranged materials for lessons. I describe the rate of utilization of interactive whiteboards in the Czech Republic and I compare it with the use outside the Czech Republic. In the practical part I have conducted the survey of use interactive whiteboards especially in teaching mathematics in primary schools. In the second part there are also my own educational materials for teaching mathematics in primary schools. These materials are created in two versions, the most common - ACTIV Inspire Promethean and SMART Notebook.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bpnovak.pdfPosudek vedoucího práce286,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - posudek_oponenta_Novak.pdfPosudek oponenta práce105,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novak - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5438

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.