Title: Využití interaktivní tabule při výuce matematiky
Other Titles: Use of interactive whiteboards for the math teaching
Authors: Novák, Petr
Advisor: Kohout, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5438
Keywords: interaktivní tabule;interaktivní učebnice;matematický software;příslušenství;základní škola;matematika;vyučování;Promethean ActivStudio;SmartBoard
Keywords in different language: interactive whiteboard;interactive book;mathematical software;accessories;elementary school;mathematics;teaching;Promethean ActivStudio;SmartBoard
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá definicí interaktivní tabule a jejímiteoretickými i praktickými aspekty využití především na základních školách.Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické poukazuji na její výhody a nevýhody. Vymezuji příslušenství, matematický software,výukové programy, interaktivní učebnice a předpřipravené materiály pro vyučovací hodiny.Popisuji stav využívání v České republice a porovnávám jej s využitím mimo Českou republiku. V praktické části jsem prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření zjišťoval stav využívání interaktivních tabulí především při výuce matematiky na základních školách.Druhou část praktické části tvoří vlastní výukové materiály pro výuku matematiky na základní škole vytvořené pro porovnání možností ve dvou nejrozšířenějších řešení ACTIVStudioPrometehean a SMART Notebook.
Abstract in different language: This thesis dealwiththe definition of interactive whiteboard and its theoretical and practical aspects ofuse mainly in primary schools. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part I refer to its advantages and disadvantages. I specify the equipment, mathematical software, educational programs, interactive textbooks and prearranged materials for lessons. I describe the rate of utilization of interactive whiteboards in the Czech Republic and I compare it with the use outside the Czech Republic. In the practical part I have conducted the survey of use interactive whiteboards especially in teaching mathematics in primary schools. In the second part there are also my own educational materials for teaching mathematics in primary schools. These materials are created in two versions, the most common - ACTIV Inspire Promethean and SMART Notebook.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFView/Open
bpnovak.pdfPosudek vedoucího práce286,33 kBAdobe PDFView/Open
BP - posudek_oponenta_Novak.pdfPosudek oponenta práce105,42 kBAdobe PDFView/Open
Novak - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5438

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.