Název: Historicko-architektonický vývoj Americké třídy
Další názvy: Historical and architectural development of the American street
Autoři: Rund, David
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5469
Klíčová slova: historie;vývoj;architektura;střídání názvů;stavitelé;Plzeň;Americká třída
Klíčová slova v dalším jazyce: history;development;architecture;changing names;builders;Plzen;American street
Abstrakt: Práce představuje historicko-architektonický vývoj Americké třídy, tedy jedné z nejrušnějších ulic v Plzni. První dvě kapitoly se zabývají ulicí jako celkem. Tedy jejím vývojem a četným střídáním názvů. Další kapitoly se už věnují historii vybraných budov, které představují typické stavby od druhé poloviny 19. století až dodnes. Objekty, které jsou v této práci popsány, reprezentují to nejzajímavější, co může Americká třída ze své architektury nabídnout.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is a historical and architectural development of the American street, that is one of the busiest streets in London. The first two chapters deal with the street as a whole. Thus, its development and numerous alternate names. Other chapters focus on the history already selected buildings that are typical buildings from the 19th century until today. Objects that are described in this paper represent the most interesting, what can American architecture of its class to offer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP David Rund.pdfPlný text práce4,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rund V.pdfPosudek vedoucího práce136,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rund O.pdfPosudek oponenta práce111,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rund.pdfPrůběh obhajoby práce34,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5469

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.