Název: Změny v názvech plzeňských ulic a náměstí v průběhu novodobých dějin a jejich historická podmíněnost
Další názvy: Changes in names of streets and squares of Pilsen in the modern history and historical compliance
Autoři: Fořt, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Morávková, Naděžda
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5476
Klíčová slova: názvy ulic;veřejná prostranství;pomístní pojmenování;slavné osobnosti;komunistický režim
Klíčová slova v dalším jazyce: names of streets;public places;local names;famous people;communist regime
Abstrakt: Vznik nejstarších pojmenování plzeňských ulic sahá hluboko do minulosti. Názvy plzeňských ulic do současnosti čítají velké množství změn. Také mnoho názvů plzeňských ulic a náměstí nese jméno nějaké osobnosti, která se k Plzni váže. Cílem této bakalářské práce je ucelit a zpřehlednit názvy plzeňských ulic.
Abstrakt v dalším jazyce: The emergence of the oldest streets of Pilsen name reaches deep into the past. Names of streets in Pilsen currently comprising a large number of changes. Also many names Pilsen streets and squares named after a person who is bound to Pilsen. The aim of this thesis is to summarize and clarify the names of the streets of Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jiri Fort.pdfPlný text práce5,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fort V.pdfPosudek vedoucího práce53,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fort O.pdfPosudek oponenta práce80,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fort.pdfPrůběh obhajoby práce18,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5476

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.