Title: Zařazení karetních her do vyučování matematiky na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Integrating card games into the mathematical education in the primary school
Authors: Šobrová, Pavlína
Advisor: Pěchoučková, Šárka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5575
Keywords: karetní hry;didaktická hra;společenské hry;matematické hry
Keywords in different language: card games;didactic game;social games;mathematical games
Abstract: Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jak lze vhodně přizpůsobit a zařadit karetní hry do vyučování matematiky na prvním stupni. Využila jsem k tomu klasické karetní hry a didaktické karetní hry, které nabízí současný trh pro základní školy. Vyzkoušením obměněných her jsem zjistila, že žákům matematické karetní hry pomáhají zábavnou formou procvičovat a upevňovat matematické znalosti. Karty slouží také samotnému učiteli, který může tyto hry opakovaně zařazovat do výuky matematiky jako vhodnou didaktickou pomůcku.
Abstract in different language: The aim of my thesis was to find out how properly customize and include card games in teaching mathematics at the first grade. I used classical card games and educational card games offered by the current market for elementary school. Experiencing exchangeable games, I found out that the mathematical card games help pupils to practice and consolidate mathematical knowledge in a funny way. The cards also serve the teachers themselves who can re-integrate these games in the teaching of mathematics as a suitable didactic tool.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlina Sobrova - Diplomova prace.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
sobrova.JPGPosudek vedoucího práce650,61 kBJPEGThumbnail
View/Open
Sobrova - opon..pdfPosudek oponenta práce106,53 kBAdobe PDFView/Open
SOBROVA - prot..pdfPrůběh obhajoby práce55,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5575

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.