Název: Zařazení karetních her do vyučování matematiky \nl{}na 1. stupni ZŠ
Další názvy: Integrating card games into the mathematical education in the primary school
Autoři: Šobrová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Pěchoučková, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5575
Klíčová slova: karetní hry;didaktická hra;společenské hry;matematické hry
Klíčová slova v dalším jazyce: card games;didactic game;social games;mathematical games
Abstrakt: Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jak lze vhodně přizpůsobit a zařadit karetní hry do vyučování matematiky na prvním stupni. Využila jsem k tomu klasické karetní hry a didaktické karetní hry, které nabízí současný trh pro základní školy. Vyzkoušením obměněných her jsem zjistila, že žákům matematické karetní hry pomáhají zábavnou formou procvičovat a upevňovat matematické znalosti. Karty slouží také samotnému učiteli, který může tyto hry opakovaně zařazovat do výuky matematiky jako vhodnou didaktickou pomůcku.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my thesis was to find out how properly customize and include card games in teaching mathematics at the first grade. I used classical card games and educational card games offered by the current market for elementary school. Experiencing exchangeable games, I found out that the mathematical card games help pupils to practice and consolidate mathematical knowledge in a funny way. The cards also serve the teachers themselves who can re-integrate these games in the teaching of mathematics as a suitable didactic tool.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KMT) / Theses (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pavlina Sobrova - Diplomova prace.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sobrova.JPGPosudek vedoucího práce650,61 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Sobrova - opon..pdfPosudek oponenta práce106,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SOBROVA - prot..pdfPrůběh obhajoby práce55,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5575

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.