Title: Využití interaktivní tabule Smart Board ve výuce násobení a dělení na prvním stupni základní školy
Other Titles: Use of SMART Board Interactive Whiteboard in Teaching Multiplication and Division in Primary Schools
Authors: Kasíková, Petra
Advisor: Coufalová, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5579
Keywords: děti;matematika;násobení;dělení;interaktivní tabule
Keywords in different language: children;mathematics;multiplication;division;interactive whiteboard
Abstract: V diplomové práci jsem se zaměřila na využití interaktivní tabule Smart Board ve výuce matematiky jako materiálně didaktického prostředku k účinnějšímu dosažení stanovených cílů. Vytvořila jsem digitální učebnicový materiál s názvem ?Násobilka s Emilkou?, který jsem ověřila v praxi. Vytvořený materiál byl pro děti velmi přínosný a podporoval jejich zájem o matematiku. Součástí diplomové práce jsou prezentace dětí, které vytvořily na téma násobení a dělení.
Abstract in different language: My thesis is focused on using Smart Board interactive whiteboard in teaching Mathematics as a didactical tool to achieve the determined educational aims more effectively. I created a digital textbook called Násobilka s Emilkou (Multiplication table with Emilka) which I verified practically. This material was really beneficial for pupils and their interest in Mathematics increased strongly. Some presentations dealing with multiplication and division that pupils made during the lessons are also included in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kasikova Petra.pdfPlný text práce5,44 MBAdobe PDFView/Open
Kasikova - ved..pdfPosudek vedoucího práce196,4 kBAdobe PDFView/Open
Posudek DP Kasikova-1.pdfPosudek oponenta práce3,85 MBAdobe PDFView/Open
Kasikova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce66,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5579

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.