Title: Dítě s diagnózou epilepsie v mateřské škole
Other Titles: Preschool aged child diagnosed with epilepsy
Authors: Rypová, Lucie
Advisor: Měchurová, Miroslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5585
Keywords: epilepsie;mateřská škola;speciální pedagogika;odborná vyšetření;CT;MR;PET;SPECT;vliv na psychiku dítěte;dotazník;rozhovory
Keywords in different language: epilepsy;kindergarten;special pedagogy;specialized examinations;CT;MR;PET;SPECT;influence on child´s psyche;questionnaire;interviews
Abstract: V práci jsem se zabývala podrobným popisem nemoci "epilepsie" a s tím spojenou problématikou v předškolním věku.Dále jsem se zaměřila na tyto děti a jejich integraci do MŠ. Z toho vyvstala otázka znalostí pedagogů. Pro dokreslení vážnosti tématu jsem popsala příběhy dvou dívek.
Abstract in different language: In my Bachelor's dissertation I focused on description of epilepsy and connected problems in preschool aged children. I also concentrated on these disabled children and their integration in nursery schools. Considering this situation the question about teachers? knowledge arised. To sketch the seriousness out I described stories of two girls.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Lucie Rypova, Dite s diagnozou epilepsie v MS.pdfPlný text práce656,56 kBAdobe PDFView/Open
Rypova PV.pdfPosudek vedoucího práce26,97 kBAdobe PDFView/Open
Rypova OP.pdfPosudek oponenta práce57,26 kBAdobe PDFView/Open
Rypova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5585

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.