Název: Dítě s diagnózou epilepsie v mateřské škole
Další názvy: Preschool aged child diagnosed with epilepsy
Autoři: Rypová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Měchurová, Miroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5585
Klíčová slova: epilepsie;mateřská škola;speciální pedagogika;odborná vyšetření;CT;MR;PET;SPECT;vliv na psychiku dítěte;dotazník;rozhovory
Klíčová slova v dalším jazyce: epilepsy;kindergarten;special pedagogy;specialized examinations;CT;MR;PET;SPECT;influence on child´s psyche;questionnaire;interviews
Abstrakt: V práci jsem se zabývala podrobným popisem nemoci "epilepsie" a s tím spojenou problématikou v předškolním věku.Dále jsem se zaměřila na tyto děti a jejich integraci do MŠ. Z toho vyvstala otázka znalostí pedagogů. Pro dokreslení vážnosti tématu jsem popsala příběhy dvou dívek.
Abstrakt v dalším jazyce: In my Bachelor's dissertation I focused on description of epilepsy and connected problems in preschool aged children. I also concentrated on these disabled children and their integration in nursery schools. Considering this situation the question about teachers? knowledge arised. To sketch the seriousness out I described stories of two girls.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Lucie Rypova, Dite s diagnozou epilepsie v MS.pdfPlný text práce656,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rypova PV.pdfPosudek vedoucího práce26,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rypova OP.pdfPosudek oponenta práce57,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rypova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5585

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.