Název: Sexuální výchova v předškolním věku dítěte na MŠ v Plzeňském kraji
Další názvy: Sex education in the preschool age child to kindergarten in the Pilsen region
Autoři: Smetáková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Čábalová, Dagmar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5596
Klíčová slova: předškolní výchova;sexuální výchova;sexualita;rámcový vzdělávací program
Klíčová slova v dalším jazyce: preschool education;sex education;sexuality;framework educational program
Abstrakt: Bakalářská práce na téma: "Sexuální výchova v předškolním věku dítěte na mateřských školách v Plzeňském kraji" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První kapitola teoretické části popisuje zvláštnosti předškolního věku. Druhá kapitola se zabývá sexualitou a jejím vývojem. Třetí kapitola přibližuje sexuální výchovu z pohledu rodiny a mateřské školy. Podstatnou částí je předškolní vzdělávání vzhledem k "Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání", které je uvedeno v páté kapitole. Poslední šestá kapitola se zabývá didaktikou sexuální výchovy. Je zaměřena na výukové pomůcky, metody a organizační formy. V praktické části je zjišťována úroveň sexuální výchovy na mateřských školách v Plzeňském kraji. Výzkumná sonda byla provedena prostřednictvím dotazníkové metody. Výzkumným vzorkem byly učitelky z mateřských škol v Holýšově, Staňkově, Stodu, Kvíčovicích, Nýřanech, Chrástu, Kyšicích, Horšovského Týna a Plzně - Bory. Otázky z dotazníku byly vyhodnoceny jednotlivě a zpracovány v grafech doplněných slovním komentářem. V závěru práce dochází k shrnutí výsledků výzkumu a jsou zde také zmíněny možnosti efektivnější práce v oblasti sexuální výchovy v předškolním věku dítěte.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis: "Sex education in the preschool age child to kindergarten in the Pilsen region" is divided into theoretical and practical part. The first chapter of this part describes the traits of preschool age. The second chapter deals with sexuality and its development. The third section introduces sex education from the perspective of the family and kindergarten. An essential part of preschool education is given the "Framework curriculum for pre-school education", which is given in the fifth chapter. The sixth chapter deals with sex education didactics. It focuses on teaching tools, methods and organizational forms. The practical part is measured at the level of sex education in kindergarten the Pilsen Region. The research was carried out probe through the questionnaire method. The questionnaires were teachers from nursery schools in Holýšov, Staňkov, Stod, Kvíčovice, Nýřany, Chrást, Kyšice, Horšovský Týn and Pilsen - Bory. Questionnaire were individually evaluated and processed in the charts supplemented by verbal commentary. In conclusion there is a summary of research results and also discussed the possibility of effective work in the field of sex education in the preschool age child.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - J. Smetakova.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smetakova PV.pdfPosudek vedoucího práce30,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smetakova OP.pdfPosudek oponenta práce31,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Smetakova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5596

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.