Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorSoukupová, Pavlacs
dc.contributor.authorHoffmannová, Janacs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:46:01Z
dc.date.available2011-06-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:46:01Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-19cs
dc.identifier48896cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5620
dc.description.abstractTato práce se zabývá klíčovými kompetencemi tak, jak jsou zapracovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání - příloze upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a následně pak ve Školním vzdělávacím programu - EMIL. Práce je rozdělena do dvou oblastí. První, teoretická, za pomoci literárních zdrojů, ujasňuje základní pojmy, jako jsou klíčové kompetence, Rámcový vzdělávací program, lehké mentální postižení či vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Druhá, praktická část se zabývá zapracováním klíčových kompetencí do Školního vzdělávacího programu a zpracováním poznatků a údajů týkajících se rozvíjení klíčových kompetencí získaných různými průzkumnými metodami v Základní škole (praktické) v Duchcově, Školní 1 a jejich zhodnocením.cs
dc.format69 s. ( 68 292 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectklíčové kompetencecs
dc.subjectlehké mentální postiženícs
dc.subjectrámcový vzdělávací programcs
dc.subjectrozvíjenícs
dc.subjectškolní vzdělávací programcs
dc.subjectvzdělávánícs
dc.titleRozvíjení klíčových kompetencí na Základní škole praktické v Duchcověcs
dc.title.alternativeProgress of pivotal competencies on Primary (practical) school in Duchcoven
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis addresses the pivotal competencies as Theky ar processed in the General educetional program for primary education - suplement for pupils with mild mental disabilities and susequently in the School educational program - EMIL. The fitst part, theoretical, with the help of literary sources, defines basic concepts such as pivotal competencies, General educational program, mild mental disability or education of pupils with mild mental disabilities. The second, practical part deals with the incorporation of pivotal competencies into the School curriculum and processing of knowledge of pivotal competencies acquired in different exploration methods in Primary school (practical) in Duchcov.en
dc.subject.translatedpivotal competenciesen
dc.subject.translatedmild mental disabilityen
dc.subject.translatedframework educational programen
dc.subject.translateddevelopingen
dc.subject.translatedschool educational programen
dc.subject.translatededucationen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC212[1].pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hoffmannova PV.pdfPosudek vedoucího práce35,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hoffmannova OP.pdfPosudek oponenta práce36,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hoffmannova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5620

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.