Název: Motivace žáků k předmětu Zbožíznalství na SOŠ a SOU Podbořany
Další názvy: Students motivation to learning Artickel knowlege
Autoři: Fousová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Soukupová, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5621
Klíčová slova: motivace;škola;učitel;výuka;zbožíznalství;žák
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;school;teacher;teaching;artickel knowlege;pupil
Abstrakt: Bakalářská práce s názvem Motivace žáků k předmětu Zbožíznalství je rozdělena na dvě části. Část teoretickou, ve které jsou zpracovány základní pojmy motivace. Praktická část se zabývá analýzou motivace na základě vyhodnocení výsledků získaných provedeným výzkumem na SOŠ a SOU Podbořany. Cílem předkládané bakalářské práce je zjistit, čím jsou žáci motivováni k předmětu Zbožíznalství s porovnáním motivace k jinému povinnému předmětu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis entitled Motivating students to the subject Artickel knowlege is divided into two parts. Theoretical, that are processed in the basic concepts of motivation. The practical part deals with the analysis of motivation based on evaluation results from research conducted at the SOS and SOU Podbořany. The aim of this thesis is to find out what the students are motivated to subject Artickel knowlege comparing motivation to another compulsory subject.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - Petra Fousova.pdfPlný text práce303,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fousova VP.pdfPosudek vedoucího práce26,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fousova OP.pdfPosudek oponenta práce39,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fousova O.pdfPrůběh obhajoby práce8,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5621

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.