Název: Integrace žáků z rodin cizinců do majoritního prostředí české základní školy v Plzni
Další názvy: Integration of pupils-immigrants into the majority of Czech basic school in Pilsen.
Autoři: Zralá, Vlasta
Vedoucí práce/školitel: Zachová, Markéta
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5627
Klíčová slova: Integrace;základní škola;žák-cizinec;výchova;vzdělávání;imigrace
Klíčová slova v dalším jazyce: Integration;primary school;pupils-immigrants;education of pupils;education;immigration
Abstrakt: Téma této bakalářské práce je zaměřeno na problematiku integraci žáků-cizinců do majoritního prostředí české základní školy. V teoretické části se zabývám historickým vývojem migrace, který je doplněn číselnými údaji a zajímavými informacemi o událostech v této oblasti. Dále se snažím o vymezení některých pojmů souvisejících s tímto tématem a přiblížení problémů, se kterými se imigranti potýkají. Empirická část je zaměřena na skutečný příběh jedné rodiny, která se bez výrazných problémů adaptovala na naše prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor´s thesis is focused on the issue of integration of pupils-immigrants into majority of the Czech basis school. In the theoretical part I deal with the historical development of migration, which is followed by figures and events in this area. I try to define some terms related to this topic and approach the problems that immigrants must very often face. The empirical part is focused on the true story of one family that was able to adapt to our society without any problems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vlasta Zrala.pdfPlný text práce661,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zrala PV.pdfPosudek vedoucího práce32,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zrala OP.pdfPosudek oponenta práce32,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zrala O.pdfPrůběh obhajoby práce10,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5627

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.