Název: Reklama v kulturním srovnání: Propagace piva v České republice a Německu
Další názvy: Advertisement in a cultural comparison: Promotion of beer in the Czech Republic and Germany
Autoři: Bartovská, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Heinrich, Dietmar
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5630
Klíčová slova: reklama;slogan;pivovar;mezikulturní srovnání;jazykové prostředky
Klíčová slova v dalším jazyce: advertisement;phrase;brewery;cultural comparison;linguistic means
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématem reklamy na pivo z hlediska mezikulturního srovnání v České republice a Německu. Díky široké škále možností propagace produktů byla pozornost věnována především používaným sloganům vybraných malých pivovarů v českém jihozápadním příhraničí a sousedním Bavorsku. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou přiblíženy základní pojmy pro pochopení problematiky reklamy a sloganu. V praktické části jsou analyzovány konkrétní používané slogany ve vybraných pivovarech. Závěr práce je věnován porovnání a shrnutí zjištěných podobností a rozdílů v reklamě v obou zemích.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is concentrated on advertisement of beer in a cultural comparison in the Czech Republic and Germany. Due to many opportunities, how to advertise the products is the analysis focused on most used phrases in chosen breweries. In a theoretical part there are described the most important terms which are connected with advertisement and which help to understand the questions of advertisement and phrase. In the practical part is held forth on introducing particular breweries and analysis of the most used phrases. At the end of the bachelor thesis there are the confrontation and the summary of the realized issues.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jaroslava Bartovska 2012.pdfPlný text práce800,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bartovska_vp.pdfPosudek vedoucího práce423,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bartovska_op.pdfPosudek oponenta práce434,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bartovska_obh.pdfPrůběh obhajoby práce110,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5630

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.