Název: Projevy jazykové interference v oblasti německých jmen
Další názvy: Manifestations of linguistic interference in German names
Autoři: Dvořáková, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Šíp, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5642
Klíčová slova: interference;transfer;interferenční chyby;kontrastivní lingvistika
Klíčová slova v dalším jazyce: interference;transfer;interference mistakes;comparative linguistics
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá jazykovou interferencí německých jmen. Jedná se o vliv mateřského jazyka na jazyk cizí. S interferencí souvisí také pojem transfer. Transfer je přenesení jazykových struktur mateřského jazyka do jazyka cizího. Důsledkem negativního transferu jsou interferenční chyby. Některé z těchto chyb jsou v této bakalářské práci uvedeny. Součástí práce je výzkum, ve kterém bylo zjištěno, jak často se v praxi chyby vyskytují a také návrh, jakým způsobem lze tyto chyby odstranit.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes language interference of german names. It deals with the influence of the mothers tongue on foreign language. A notion transfer is related to interference. Transfer means transferring of some of the mother tongue?s structures to foreign language. A negative transfer results in an interference mistake. This thesis also contains a research dealing with quantity of these mistakes in practice and also a suggestion how to avoid and eliminate these mistakes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Dvorakova M..pdfPlný text práce242,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dvorakova_vp.pdfPosudek vedoucího práce283,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dvorakova_op.pdfPosudek oponenta práce285,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dvorakova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce120,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5642

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.