Název: Pohádka jako literární text a využití ve výuce německého jazyka
Další názvy: Fairy tale like literary text and utilisation in the germany education
Autoři: Králová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Kováříková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5652
Klíčová slova: Božena Němcová;bratři Grimmové;Karel Jaromír Erben;pohádka;výuka gramatiky;výuka slovní zásoby
Klíčová slova v dalším jazyce: fairytale;brothers Grimm;Božena Němcová;Karel Jaromír Erben;grammar teaching;vocabulary teaching
Abstrakt: Tato práce se zabývá pohádkou jako jedním z žánrů literatury a také způsobem, jak mohou být pohádky využity ve výuce německého jazyka. Teoretická část řeší otázku: ?Co je to pohádka?? Práce popisuje historii, typy pohádek a nejznámější autory. Praktická část je rozdělena do dvou částí. První je zaměřena na využití pohádek ve výuce gramatiky a druhá slovní zásoby. Cílem práce se stává vytvoření cvičení. Tento projekt byl poté vyzkoušen na pokročilých studentech. Studentům byl připraven také krátký dotazník, abychom zjistili, jak je tento způsob výuky populární. Poté bylo provedeno vyhodnocení úkolů.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is about the fairytales genre in literature and also the way how could they be used in teaching German language. Theoretical part is about the question ?What is the fairytale?? Work describes history, types of fairytales and most known writers. Practical part is divided into two parts. First one is focused on using fairytales in grammar teaching and the second on is focused on using fairytales on vocabulary teaching. The Destination of the work consists in a creation exercises. Project was tested on advanced students. There was also a short questionnaire for students to find out how popular this way of teaching is. Then we did a evaluation of tasks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Kralova PDF.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kralova_vp.pdfPosudek vedoucího práce362,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kralova_op.pdfPosudek oponenta práce476,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kralova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce131,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5652

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.