Název: Využití regionálních pověstí ve výuce dějepisu na 2. stupni ZŠ
Další názvy: The use of regional tales in History teaching at basic schools
Autoři: Burdová, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Mušková, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5699
Klíčová slova: regionální dějiny;regionální pověsti
Klíčová slova v dalším jazyce: regional history;regional legends
Abstrakt: Diplomová práce poskytuje základní přehled o problematice regionální pověsti jako možné didaktické pomůcky v hodinách dějepisu. Nejde jen o obecný přístup, práce nabízí také konkrétní příklady aplikace pověstí z plzeňského regionu do dějepisného vyučování, a to v podobě exkurzního a projektového vyučování a dalších aktivizačních metod. Abychom mohli objektivně ocenit význam regionálních pověstí pro výuku dějepisu, je nutné pověst vždy doplňovat a srovnávat s historickou faktografií. Tyto dvě části musí být v hodinách dějepisu prezentovány ve vzájemné koexistenci.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis provides the basic survey of regional legend as a possible teaching aid in History lessons. Except the general access to this issue the work provides the particular examples of the application of the legends from the Pilsen region in the History lessons in form of excursion, project teaching and other activation methods. To be able to objectively appreciate the value of regional legends for History teaching, it is necessary to compare the legends with historical factual account sources, because they should be always presented in mutual coexistence.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHI) / Theses (DHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Burdova.pdfPlný text práce12,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Burdova V.pdfPosudek vedoucího práce207,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Burdova O.pdfPosudek oponenta práce109,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Burdova.pdfPrůběh obhajoby práce19,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5699

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.