Název: Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi
Další názvy: Therapy in anti-drug community oriented on mothers with children
Autoři: Voříšková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Černý, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5701
Klíčová slova: terapeutická komunita;matka;děti;drogy;léčba;terapeut;psychoterapie;doléčovací centrum;léčebné fáze
Klíčová slova v dalším jazyce: therapeutic community;mother;children;drugs;treatment;therapist;psychotherapy;aftercare center;treatment phase
Abstrakt: Práce se zabývá léčbou drogově závislých v terapeutické komunitě se specifickou cílovou skupinou, a to matky s dětmi. V České republice je jen jedna komunita, která se speciaizuje na tuto cílovou skupinu, a to terapeutická komunita Karlov v Jižních %Cechách, která spadá pod občanské sdružení Sananim.
Abstrakt v dalším jazyce: The whole piece has been treating drug addicts in a therapeutic community with a specific target group focused on mothers with children. In the Czech Republic is only one community specialized on this target group. It is a therapeutic community in South Bohemia Karlov, which is under civic association SANANIM.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Michaela Voriskova.pdfPlný text práce873,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voriskova VP.PDFPosudek vedoucího práce530,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voriskova OP.PDFPosudek oponenta práce588,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Voriskova.pdfPrůběh obhajoby práce19,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5701

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.