Název: Hororová fikce v 19. století
Další názvy: 19th Century Horror Fiction
Autoři: Dostálová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Potočňáková, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5729
Klíčová slova: hororová literatura
Klíčová slova v dalším jazyce: horror fiction
Abstrakt: Tato bakalářská práce srovnává a analyzuje pět hororových příběhů. Čtyři z nich jsou dobře známé romány, které patří k neoceňovanějším dílům tohoto žánru ? Dracula, Frankenstein, Podivuhodný případ dr. Jekylla a pana Hyda a Dům u hřbitova. Pátá je Signal-man od Charlese Dickense. První kapitola práce se zabývá tím, proč lidé nacházejí potěšení v pocitu strachu, neboli proč vlastně hororové příběhy vznikly. Druhá kapitola srovnává použití počasí a denní doby k vytvoření atmosféry. Podobným problémem, ale týkajícím se prostředí, se zabývá i další kapitola. Čtvrtá kapitola analyzuje postavy a pokouší se najít podobnosti a rozdíly. Poslední kapitola je o využití vypravovacích technik, zejména struktury příběhu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis compares and analyzes five horror stories. Four of them are well known novels belonging to the most appreciated works in this genre ? Dracula, Frankenstein, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde and The House by the Church-yard; the fifth is a short story The Signal-man by Charles Dickens. Beginning of the thesis attempts to illustrate why people find pleasure in fear or, why did the horror stories originate. Second chapter compares usage of weather and daytime to create the atmosphere. Similar problem but concerning the setting of the stories is dealt with in the next chapter. Fourth chapter analyzes the characters and endeavours to find similarities and differences. The last chapter is about utilization of narrative techniques, especially the structure of the stories.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachelor Thesis Dostalova Jitka.pdfPlný text práce327,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dostalova V.pdfPosudek vedoucího práce582,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dostalova O.pdfPosudek oponenta práce579,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dostalova.pdfPrůběh obhajoby práce249,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5729

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.