Název: Role britské monarchie v 21. století
Další názvy: The Role of the British Monarchy in the 21st Century
Autoři: Papoušková, Alena
Vedoucí práce/školitel: Tollet, Andrew
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5738
Klíčová slova: britská monarchie;Alžběta II.;královská rodina;republikanismus;správa
Klíčová slova v dalším jazyce: british monarchy;Elizabeth II;royal family;republicanism;administration
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je role britské monarchie v 21. století. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na historii britské monarchie s ohledem na skutečnost, že každá historická událost významně ovlivnila současnou podobu monarchie a přispěla k jejímu zachování až do dnešních dnů. Druhá část popisuje rysy současné britské monarchie a také obecné tendence naznačující její příští vývoj. Třetí část této práce je praktická a sestává se z vlastního výzkumu, ve kterém jsou zhodnoceny názory Britů na otázku zachování jejich monarchie i v 21. století.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this undergraduate thesis is the role of the British monarchy in the 21st century. The thesis is divided into three main parts. The first part is focused on the history of the British monarchy, with regard to the fact that every historic event considerably influenced the current shape of the monarchy and contributed to its maintenance to the present day. The second part describes contemporary features of the British monarchy and general tendencies of its further development. The third part of the thesis is practical and comprises of an original piece of research, which appraises opinions of the British on the question of preserving their monarchy in the 21st century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
the role of the british monarchy in the 21st century.pdfPlný text práce584,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Papouskova V.pdfPosudek vedoucího práce493,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Papouskova O.pdfPosudek oponenta práce603,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Papouskova.pdfPrůběh obhajoby práce253,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5738

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.