Title: Hobit aneb cesta tam a zase zpátky: Vývoj Bilba Pytlíka
Other Titles: Hobbit, or There and Back Again: The Development of Bilbo Baggins
Authors: Pecková, Tereza
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5739
Keywords: popis hobitů;popis Bilba Pytlíka;zásadní události ovlivňující jeho vývoj;vývoj po návratu z cest
Keywords in different language: description of hobbits;description of Bilbo Baggins;crucial events influencing his development;Bilbo's development after his comeback
Abstract: Práce se zabývá popisem a vývojem Bilba Pytlíka a klíčovými momenty, které ovlivnily jeho osobnost.
Abstract in different language: The thesis deals with the description and development of Bilbo Baggins and the crucial events influencing his personality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BA_Thesis Tereza Peckova.pdfPlný text práce450,16 kBAdobe PDFView/Open
Peckova V.pdfPosudek vedoucího práce523,62 kBAdobe PDFView/Open
Peckova O.pdfPosudek oponenta práce566,86 kBAdobe PDFView/Open
Peckova.pdfPrůběh obhajoby práce258,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5739

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.