Název: Hobit aneb cesta tam a zase zpátky: Vývoj Bilba Pytlíka
Další názvy: Hobbit, or There and Back Again: The Development of Bilbo Baggins
Autoři: Pecková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Lišková, Libuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5739
Klíčová slova: popis hobitů;popis Bilba Pytlíka;zásadní události ovlivňující jeho vývoj;vývoj po návratu z cest
Klíčová slova v dalším jazyce: description of hobbits;description of Bilbo Baggins;crucial events influencing his development;Bilbo's development after his comeback
Abstrakt: Práce se zabývá popisem a vývojem Bilba Pytlíka a klíčovými momenty, které ovlivnily jeho osobnost.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the description and development of Bilbo Baggins and the crucial events influencing his personality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BA_Thesis Tereza Peckova.pdfPlný text práce450,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peckova V.pdfPosudek vedoucího práce523,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peckova O.pdfPosudek oponenta práce566,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peckova.pdfPrůběh obhajoby práce258,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5739

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.