Název: Když jsem umírala: Modernistická technika Williama Faulknera
Další názvy: As I Lay Dying: William Faulkner's Modernist Technique
Autoři: Pittnerová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5740
Klíčová slova: William Faulkner;proud vědomí;kubismus;dialekt;mytopoetická metoda
Klíčová slova v dalším jazyce: William Faulkner;stream of consciousness;cubism;dialect;mythopoetic method
Abstrakt: Práce se zabývá modernistickými technikami Williama Faulknera v románu Když jsem umírala, zaměřejna je především na propojení románu se soudobými filozofickými východisky a malířstvím, Faulknerův jazyk a mytopoetickou metodu.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is concerned with the modernist technique of William Faulkner in As I Lay Dying, focusing on connection between the novel and contemporary philosophy and painting, on Faulkner's language, and on mythopoetic method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Pittnerova.pdfPlný text práce192,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pittnerova V.pdfPosudek vedoucího práce611,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pittnerova O.pdfPosudek oponenta práce485,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pittnerova.pdfPrůběh obhajoby práce250,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5740

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.