Název: Hledání identity v pracích Leily Aboulela a Bernardine Evaristo
Další názvy: Seeking Identity in the Writings of Leila Aboulela and Bernardine Evaristo
Autoři: Jindrová, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Potočňáková, Magdaléna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5746
Klíčová slova: hledání;nová identita;imigrace;rasová diskriminace;kulturní odlišnost;náboženství;Islám;muslimové;většinová společnost;asimilace;stesk;naděje
Klíčová slova v dalším jazyce: seeking;new identity;immigration;racial discrimination;cultural differences;religion;islam;muslims;majority society;assimilation;homesickness;hope
Abstrakt: Hlavním tématem práce je přiblížit a porovnat problémy imigrantů žijících ve velké Británii,jejichž příběhy jsou ztvárněny v knihách Leily Aboulela a Bernardine Evaristo. Tito lidé přišli do Velké Británie v době masové imigrace a museli čelit problémům jako jsou například rasová diskriminace nebo náboženská netolerance. Jak se s těmito problémy vyrovnávají je hlavním předmětem této práce.
Abstrakt v dalším jazyce: The key issue of this undergraduate thesis is to compare a different view of two contemporary women writers on the lives of immigrants who came to Britain from its former colonies in the period of mass migration and to discover the problems they had to face.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Seeking Identity.pdfPlný text práce443,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jindrova V.pdfPosudek vedoucího práce605,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jindrova O.pdfPosudek oponenta práce543,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jindrova.pdfPrůběh obhajoby práce254,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5746

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.