Title: Usnadnění přechodu z MS Word 2003 na verzi 2007
Other Titles: Facilitate the transition from MS Word 2003 to version 2007
Authors: Solomon, Michal
Advisor: Jakeš, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5750
Keywords: Microsoft Word;pás karet;panel nástrojů;Ribbon
Keywords in different language: Microsoft Word;tabs;toolbar;Ribbon
Abstract: MS Word 2007 se od předchozí verze MS Word 2003 liší novým stylem ovládání zvaný Ribbon. Klasické nabídky se změnily na pás karet a na každé kartě jsou ikonová tlačítka. Tato práce se pokusí nastínit změnu způsobu práce při přechodu z MS Word 2003 na verzi MS Word 2007 a popíše podstatné novinky ve verzi 2007.
Abstract in different language: MS Word 2007 differs from previous version MS Word 2003 with a new style of control called the Ribbon. The classic menus have changed to tabs, and icon buttons are on each tab. This work will attempt to describe the change in the method of work with the changeover from MS Word 2003 to version MS Word 2007 and describes the essential news release in the 2007th.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MSolomon.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Solomon - ved..pdfPosudek vedoucího práce152,75 kBAdobe PDFView/Open
BP_Solomon_062912_posudek_oponenta_Filipi.pdfPosudek oponenta práce300,86 kBAdobe PDFView/Open
Solomon - prot..pdfPrůběh obhajoby práce30,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.