Název: Exponometrie v digitální fotografii
Další názvy: Exposuremetry in digital photography
Autoři: Totzauer, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Kocur, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5760
Klíčová slova: exponometrie;DSLR;EV;hloubka ostrosti;clona;expoziční čas;citlivost ISO;ohnisková vzdálenost;vyvážení bílé;expozice
Klíčová slova v dalším jazyce: exposuremetry;DSLR;EV;depth of field;shutter;exposure time;ISO sensibility;focal distance;white balance;exposure
Abstrakt: Tato bakalářská práce shrnuje pojmy týkající se digitální fotografie a digitálních fotoaparátů. Jednotlivé kapitoly se zabývají základními pojmy, vlivem různých faktorů na hloubku ostrosti, druhy světla a problémy vyvážení bílé barvy a způsoby měření expozice i za použití blesku.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis draws up notions of digital photography adn digital cameras. Each chapters deals with basic notions, effect of different factors to depth of field, types of light and problems with white balance and styles of exposure measurement even with using flash light.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Totzauer - ved..pdfPosudek vedoucího práce103,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Totzauer - opon..pdfPosudek oponenta práce99,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Totzauer - prot..pdfPrůběh obhajoby práce36,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5760

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.