Title: Nové způsoby tvorby digitálních multimediálních učebnic
Other Titles: New methods of digital multimedia textbooks
Authors: Rádlová, Jitka
Advisor: Kocur, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5762
Keywords: multimediální učebnice;LMS;LCMS;AICC;SCORM;blended learning;autorské systémy;Moodle;iTrivio;iTutor;FlexiLearn;interaktivní tabule
Keywords in different language: multimedia textbook;LMS;LCMS;AICC;SCORM;blended learning;authoring systems;Moodle;iTrivio;iTutor;FlexiLearn;interactive whiteboard
Abstract: Tato bakalářská práce má za úkol vytvořit přehled o nových způsobech tvorby digitálních multimediálních učebnic. Popisuje základní pojmy týkající se multimediálních učebnic a vybrané LMS a LCMS. Popisuje také podpůrné programy, interaktivní tabule a hotové interaktivní učebnice. Snažila jsem se udělat průzkum o používání multimediálních učebnic na základních a středních školách.
Abstract in different language: This bachelor thesis provies an overview about new methods of digital multimedia textbooks. Describes the basic concepts related to multimedia textbooks and selected LMS and LCMS. It also describes the support programs, interactive whiteboards and finished interactive textbooks. I tried to do a survey on the use of multimedia textbooks for elementary and secondary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nove zpusoby tvorby digitalnich multimedialnich ucebnic.pdfPlný text práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
Radlova - ved..pdfPosudek vedoucího práce72,08 kBAdobe PDFView/Open
BP - posudek_oponenta_Radlova-1.pdfPosudek oponenta práce54,36 kBAdobe PDFView/Open
Radlova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce32,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.