Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJakeš, Tomáš
dc.contributor.authorStaňková, Veronika
dc.date.accepted2012-08-30
dc.date.accessioned2013-06-19T06:54:00Z
dc.date.available2011-06-23cs
dc.date.available2013-06-19T06:54:00Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier45148
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5769
dc.description.abstractTato práce se zabývá softwarovým zabezpečením osobního počítače s operačním systémem Windows. V práci je stručně uvedena historie nejznámějších bezpečnostních rizik pro osobní počítače, dále jsou zde popsány nejčastější bezpečnostní hrozby dnešní doby. Samostatná kapitola se obecně věnuje typům programů, které umožňují těmto hrozbám předcházet a detekovat je. Práce dále představuje konkrétní vybrané bezpečnostní programy a jejich srovnání na základě renomovaných nezávislých testů.cs
dc.format69 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45148-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectochrana PCcs
dc.subjectbezpečnostní rizikacs
dc.subjectmalwarecs
dc.subjectantimalwarecs
dc.subjectviruscs
dc.subjectantiviruscs
dc.subjectfirewallcs
dc.titleSoftwarové zabezpečení osobního počítače v systémech Windowscs
dc.title.alternativePersonal Computer Security Software for Windowsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra výpočetní a didaktické technikycs
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with the personal computer security software with Windows operating system. The paper briefly summarizes the history of the mostly known security risks for personal computer and there are also described the most serious security threats of today. A separate chapter is devoted to general types of programs that allow these threats to prevent and detect them. The thesis also presents specifically selected safety programs and their comparison based on reputable independent tests.en
dc.subject.translatedPC protectionen
dc.subject.translatedsecurity risksen
dc.subject.translatedmalwareen
dc.subject.translatedantimalwareen
dc.subject.translatedvirusen
dc.subject.translatedantivirusen
dc.subject.translatedfirewallen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
StankovaVeronika-BP.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Stankova - ved..pdfPosudek vedoucího práce203,04 kBAdobe PDFView/Open
BP_Stankova_062012_posudek_oponenta_Filipi.pdfPosudek oponenta práce405,37 kBAdobe PDFView/Open
Stankova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce34,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5769

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.