Název: Výchova ke čtenářství na 1.stupni ZŠ
Další názvy: Helping children to become effective reader on primary schools
Autoři: Křížková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Sovová, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5810
Klíčová slova: čtení;čtenářství;čtenářská gramotnost;čtenář;základní vzdělávání;čtenářské zájmy;čtenářské návyky
Klíčová slova v dalším jazyce: reading;relationship to reading;reading literacy;reader;primary education;reading interests;reading habits
Abstrakt: Téma diplomové práce je ?Výchova ke čtenářství na 1. stupni ZŠ?. V teoretické části jsou popsané základní pojmy, které souvisí se čtenářstvím, vývoj dětského čtenáře a metody, které jsou důležité pro jeho rozvoj a práci s četbou ve školním prostředí. V praktické části jsou popsány výsledky výzkumu, který mapuje četbu ve volném čase, její místo mezi jinými aktivitami, čtenářské postoje, zájmy a návyky žáků na 1. stupni základních škol, jejich čtenářské zázemí a způsob podpory ve škole. Na toto téma se snažím pohlédnout i z hlediska učitelů na základních školách. V závěru tyto výsledky shrnuji a hledám východiska pro pedagogickou praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis topic is ?Helping children to become effective readers on primary school?. The theoretical part describes the basic concepts that are related to reading and children relationship to reading, the evolution of children's readers and methods, which are important for improve of readers and work with reading at school. The practical part describes results of research that maps the children reading in their free time, position of reading among other activities, reading attitudes, habits and interests of students in primary schools, their reading background and way of reading promotion in school. This topic is examined in primary teacher viewpoint. In conclusion I summarize these results and find some suggestions for teaching practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Vychova ke ctenarstvi na 1. stupni ZS - Petra Krizkova.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krizkova VP.pdfPosudek vedoucího práce29,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krizkova OP.pdfPosudek oponenta práce33,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krizkova O.pdfPrůběh obhajoby práce10,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5810

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.