Title: Tvorba interaktivního rozhraní pro ovládání efektoru robota
Other Titles: Creation of interactive interface for effector remote control of a robot
Authors: Fehér, Marek
Advisor: Pišl, Roman
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5852
Keywords: 3D editor pro plánování trajektorie;hand tracking;interaktivní rozhraní;JSON;Kinect;Kinect for Windows SDK;OpenNI;Skeletal Tracking;WebSocket klient
Keywords in different language: 3D trajectory planning editor;hand tracking;interactive interface;JSON;Kinect;Kinect for Windows SDK;OpenNI;Skeletal Tracking;WebSocket client.
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je navržení a implementace aplikace založené na interaktivním rozhraní, které je realizováno mimo jiné pomocí nástrojů umožňujících sledování lidského těla prostřednictvím zařízení Kinect. Aplikace slouží jako rozšíření 3D editoru pro plánování trajektorie lanových a podobných robotů vyvíjeného členy Katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity. Práce by měla být také vnímána jako vstupní bod do zmíněných problematik.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis is to design and implement an application based on interactive interface that is realized by using, among other things, tools that allow tracking human body by Kinect. The application serves as an extension of 3D trajectory planning editor of cable and similar robots that is developing by members of the Department of Cybernetics of the Faculty of Applied Sciences at the University of West Bohemia. The thesis should be also seen as an entry point to mentioned problems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Marek Feher (A09B0786P).pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
feher-v.pdfPosudek vedoucího práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
feher-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.