Title: Návrh aplikace pro vizualizaci a automatické generování reportů ze systému detekce rubbingu
Other Titles: Design of an application for visualization and automatic reports generation from rubbing detection system
Authors: Kanta, Lukáš
Advisor: Jakl, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5857
Keywords: aplikace pro vizualizaci dat;prototyp diagnostického systému;rubbing;report;parní turbína;vibrační signál;ActiveX technologie
Keywords in different language: application for data visualization;prototype of diagnostic system;rubbing;report;steam turbine;vibration signal;ActiveX technology
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace sloužící pro vizualizaci dat naměřených v elektrárně v Tušimicích (ETU II) prototypem diagnostického systému, který pro detekci částečného rubbingu používá novou metodu navrženou na katedře kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni. Práce se dále věnuje způsobům generování zpráv o zaznamenané události neboli reportům, popisu a dělení parních turbín, příčinám vzniku a dělení rubbingu. Součástí této práce je také popis prototypu diagnostického systému nainstalovaného v elektrárně v Tušimicích a popis metod, které se mohou v současné době použít pro detekci rubbingu.
Abstract in different language: This Bachelor?s Thesis deals with design of the application used for the visualization of data measured in the plant in Tušimice (ETU II) using the prototype of diagnostic system, which uses for the detection of partial rubbing a new method proposed by the Department of Cybernetics, University of West Bohemia in Pilsen. The thesis also focuses on ways to generate reports of recorded events, description and division of steam turbines, causes of the emergence and rubbing division. Part of this thesis is also a description of the prototype of diagnostic system installed in the plant in Tušimice and description of methods, which can be currently used for rubbing detection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukas_Kanta.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
kanta-v.pdfPosudek vedoucího práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
kanta-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,16 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5857

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.