Title: Monitorování a ohodnocení kvality regulace PID regulátoru
Other Titles: Monitoring and assessment of regulation quality of PID controller
Authors: Široký, Dan
Advisor: Schlegel, Miloš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5863
Keywords: index kvality regulace;kvalita regulace;střední hodnota;rozptyl;rekurzivní výpočet odhadu;běžící diskrétní Fourierova transformace;RDFT;REXLANG
Keywords in different language: control quality index;quality of control;mean value;variance;recursive calculation of the estimate;running discrete Fourier transform;RDFT;REXLANG
Abstract: V prvních kapitolách je čtenář zevrubně seznámen s aktuálním stavem hodnocení a sledování kvality regulace a je mu předloženo několik základních metod. Zbytek práce je zaměřen na návrh, implementaci a ověření funkčních vlastností bloků, které by byly vhodnými nástroji při praktickém použití zmíněných základních metod.
Abstract in different language: In the first chapters, the reader is thoroughly familiarized with the current state of evaluation and monitoring of the quality of control and he is presented with several basic methods. The rest of the work is focused on the design, implementation and verification of functional properties of blocks that would be suitable tools for the practical application of these basic methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce17,75 MBAdobe PDFView/Open
siroky-v.pdfPosudek vedoucího práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
siroky-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.