Název: Hudba jako motivace k učení se anglickému jazyku
Další názvy: Music/songs as a motivating factor for pupils to learn English
Autoři: Gottfried, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Slavíková, Libuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5867
Klíčová slova: hudba;píšničky;Sugestopedie;motivace;dotazník;žáci
Klíčová slova v dalším jazyce: music;songs;Suggestopedia;motivation;pupils;questionnaire
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá možností využití hudby/písniček jako motivačního faktoru při výuce anglického jazyka. Práce je rozdělena na několik částí. První část je zaměřena na teorii, které je podložena patřičnými příklady, které lze aplikovat během vyučovací hodiny. Jednotlivé příklady aktivit jak pracovat s hudbou či písničkou jsou analyzovány a jejich výhody či nevýhody vyzdvihnuty. V první části je rovněž nastíněna možnost využití netradiční metody zvané Sugestopedie. Další stěžejní část diplomové práce se zabývá dotazníkovým šetřením, jehož cílem bylo prokázat možnou širší implementaci hudby a písní do běžné výuky anglického jazyka. Dotazník obsahoval několik otevřených i uzavřených otázek a byl záměrně rozdělen podle cílový skupin na žáky a učitelé. Cílovou skupinou byli zvoleni žáci základních škol a učitelé angličtiny základních škol. Obě skupiny se v dotazníku vyjadřovaly k jednotlivým otázkám. Zpracované výsledky z dotazníkového šetření byly analyzovány a zobrazeny v grafech nebo přehledných tabulkách.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis deals with possible ways of using music/songs as a motivating factor for pupils to learn English. It provides an outline of activities and techniques which can be used during English language lessons. Suitable examples of chosen activities are analyzed and their pro and cons are summarized. Moreover, this diploma thesis briefly describes the controversial technique known as Suggestopedia and its possible implementation in the teaching and learning process. The second part of this diploma thesis presents a research study conducted among pupils and teachers of basic school. The results of the investigation are described in charts and graphs and further analyzed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diploma thesis_Gottfried.pdfPlný text práce328,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gottfried V.pdfPosudek vedoucího práce558,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gottfried O.pdfPosudek oponenta práce731,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gottfried.pdfPrůběh obhajoby práce246,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5867

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.