Title: Hudba jako motivace k učení se anglickému jazyku
Other Titles: Music/songs as a motivating factor for pupils to learn English
Authors: Gottfried, Lukáš
Advisor: Slavíková, Libuše
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5867
Keywords: hudba;píšničky;Sugestopedie;motivace;dotazník;žáci
Keywords in different language: music;songs;Suggestopedia;motivation;pupils;questionnaire
Abstract: Diplomová práce se zabývá možností využití hudby/písniček jako motivačního faktoru při výuce anglického jazyka. Práce je rozdělena na několik částí. První část je zaměřena na teorii, které je podložena patřičnými příklady, které lze aplikovat během vyučovací hodiny. Jednotlivé příklady aktivit jak pracovat s hudbou či písničkou jsou analyzovány a jejich výhody či nevýhody vyzdvihnuty. V první části je rovněž nastíněna možnost využití netradiční metody zvané Sugestopedie. Další stěžejní část diplomové práce se zabývá dotazníkovým šetřením, jehož cílem bylo prokázat možnou širší implementaci hudby a písní do běžné výuky anglického jazyka. Dotazník obsahoval několik otevřených i uzavřených otázek a byl záměrně rozdělen podle cílový skupin na žáky a učitelé. Cílovou skupinou byli zvoleni žáci základních škol a učitelé angličtiny základních škol. Obě skupiny se v dotazníku vyjadřovaly k jednotlivým otázkám. Zpracované výsledky z dotazníkového šetření byly analyzovány a zobrazeny v grafech nebo přehledných tabulkách.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with possible ways of using music/songs as a motivating factor for pupils to learn English. It provides an outline of activities and techniques which can be used during English language lessons. Suitable examples of chosen activities are analyzed and their pro and cons are summarized. Moreover, this diploma thesis briefly describes the controversial technique known as Suggestopedia and its possible implementation in the teaching and learning process. The second part of this diploma thesis presents a research study conducted among pupils and teachers of basic school. The results of the investigation are described in charts and graphs and further analyzed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diploma thesis_Gottfried.pdfPlný text práce328,36 kBAdobe PDFView/Open
Gottfried V.pdfPosudek vedoucího práce558,92 kBAdobe PDFView/Open
Gottfried O.pdfPosudek oponenta práce731,03 kBAdobe PDFView/Open
Gottfried.pdfPrůběh obhajoby práce246,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.