Title: Jak se děti z "bilingválních" rodin cítí v České republice? Jak se jazykům učí?
Other Titles: Growing up bilingual: How do bilingual children acquire languages?
Authors: Hájková, Gabriela
Advisor: Slavíková, Libuše
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5868
Keywords: bilingvní děti;vyrůstání v bilingvních rodinách;osvojování jazyků;teoretická část;praktická část;dvojjazyčnost;vývoj jazyků;kultura;problémy při osvojování jazyků;dotazník
Keywords in different language: bilingual children;growing up in bilingual familes;acquiring languages;theoretical part;practical part;bilingualism;development of languages;culture;some problems with acquiring languages;questionnaire
Abstract: Tato práce popisuje vyrůstání a osvojování jazyků dětí v bilingvních rodinách. Jeden z rodičů je vždy anglickým rodilým mluvčím. Nejedná se pouze o kombinaci anglického jazyka s českým, ale i s jiným světovým jazykem. Práce je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se v jednotlivých kapitolách zabývá vlastním významem, vývojem jazyků u bilingvních dětí, tím, co by měli rodiče před narozením dítěte vědět, kulturou a některými problémy, které mohou nastat. Praktická část se zabývá zpracováním dotazníků na téma "dvojjazyčnost" v jednotlivých rodinách.
Abstract in different language: This thesis deals with the topic of bilingual children. It deals with growing up and with acquiring languages of children in bilingual families. One of the parents is an English native speaker. It is not only connected with Czech and English languages but with another world languages as well. The thesis is devided into two parts, the theoretical one and the practical one. The theoretical part deals with the meaning of bilingualism, the development of languages, culture and some problems which can appear. The practical part deals with the elaboration of questionnaires from particular families.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thesis Growing up bilingual.pdfPlný text práce351,33 kBAdobe PDFView/Open
Hajkova V.pdfPosudek vedoucího práce111,82 kBAdobe PDFView/Open
Hajkova O.pdfPosudek oponenta práce103,26 kBAdobe PDFView/Open
Hajkova.pdfPrůběh obhajoby práce38,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.