Název: Obraz světa v díle Raymonda Carvera
Další názvy: The Picture of the World in Raymond Carver's Work
Autoři: Tatíček, Martin
Vedoucí práce/školitel: Vice, William Bradley
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5869
Klíčová slova: Raymond Carver;povídka;realismus;symbol;Ernest Hemingway;Anton Pavlovič Čechov;John Gardener;Gordon Lish;láska;identita;rozpad vztahů;epifánie;tajemno
Klíčová slova v dalším jazyce: Raymond Carver;short story;realism;symbol;Ernest Hemingway;Anton Pavlovich Chekhov;John Gardener;Gordon Lish;love;identity;erosion of relationships;epiphany;mystery
Abstrakt: Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První poskytuje životopisné informace. Druha část prozkoumává zdroje inspirace, ze kterých Carverovo dílo čerpá. Je to především výzkum týkající se jeho předchůdců, ačkoli důležité osobnosti z jeho života jsou taktéž zmíněny. Poslední část se pokouší vymezit autorovo místo v moderní americké literatuře druhé poloviny 20. století. Dále je předveden rozbor Carverových povídek se záměrem popsat jeho jednotlivé sbírky.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is diveded into three parts. The first provides writer's biographical information. Second part inquires sources of inspirtaion from which Carver's work draws. This is chiefly research concerning his predecessors, though the important persons from his life are mentioned as well. The last part tries to determine author's position in modern American literature of the second half of the twientieth century. Further, an analysis of Carver's short stories is displayed in order to characterize the individual collections.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
TATICEK DIPLOMKA.docxPlný text práce105,74 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Taticek V.pdfPosudek vedoucího práce116,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taticek O.pdfPosudek oponenta práce90,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Taticek.pdfPrůběh obhajoby práce35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5869

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.