Title: Obraz světa v díle Raymonda Carvera
Other Titles: The Picture of the World in Raymond Carver's Work
Authors: Tatíček, Martin
Advisor: Vice, William Bradley
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5869
Keywords: Raymond Carver;povídka;realismus;symbol;Ernest Hemingway;Anton Pavlovič Čechov;John Gardener;Gordon Lish;láska;identita;rozpad vztahů;epifánie;tajemno
Keywords in different language: Raymond Carver;short story;realism;symbol;Ernest Hemingway;Anton Pavlovich Chekhov;John Gardener;Gordon Lish;love;identity;erosion of relationships;epiphany;mystery
Abstract: Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První poskytuje životopisné informace. Druha část prozkoumává zdroje inspirace, ze kterých Carverovo dílo čerpá. Je to především výzkum týkající se jeho předchůdců, ačkoli důležité osobnosti z jeho života jsou taktéž zmíněny. Poslední část se pokouší vymezit autorovo místo v moderní americké literatuře druhé poloviny 20. století. Dále je předveden rozbor Carverových povídek se záměrem popsat jeho jednotlivé sbírky.
Abstract in different language: The thesis is diveded into three parts. The first provides writer's biographical information. Second part inquires sources of inspirtaion from which Carver's work draws. This is chiefly research concerning his predecessors, though the important persons from his life are mentioned as well. The last part tries to determine author's position in modern American literature of the second half of the twientieth century. Further, an analysis of Carver's short stories is displayed in order to characterize the individual collections.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TATICEK DIPLOMKA.docxPlný text práce105,74 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Taticek V.pdfPosudek vedoucího práce116,67 kBAdobe PDFView/Open
Taticek O.pdfPosudek oponenta práce90,79 kBAdobe PDFView/Open
Taticek.pdfPrůběh obhajoby práce35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5869

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.