Název: Využití prvků dramatické výchovy k rozvoji ústního projevu žáků ve výuce anglického jazyka na 1.stupni ZŠ
Další názvy: Using drama techniques to develop primary pupils' speaking skills in English
Autoři: Procházková, Olga
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Danuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5871
Klíčová slova: 1. stupeň základní školy;angličtina;ústní projev;dramatická výchova
Klíčová slova v dalším jazyce: 1st grade of elementary school;english;speaking skills;drama techniques
Abstrakt: Zabývá se postavením dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka a představuje uplatnění moderních výukových prostředků v souvislosti s rámcovým vzdělávacím programem. V praktické části byl proveden experiment, ve kterém bylo porovnáno pět didaktických her k rozvoji orálního projevu žáků prvního stupně v anglickém jazyce. Společným rysem těchto her bylo, že využívají prvky dramatické výchovy.
Abstrakt v dalším jazyce: We have specialized in the development of oral speech of primary pupils. We used the techniques of drama. We assessed their effectiveness and applicability in the teaching of English. We verified the hypothesis that there is proportional relationship between the joy of the students doing the activity and efficiency.We chose five activities where we watched five factors relevant to teaching.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Olga Prochazkova.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochatkova V.pdfPosudek vedoucího práce729,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova O.pdfPosudek oponenta práce748,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prochazkova.pdfPrůběh obhajoby práce247,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5871

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.