Title: Využití prvků dramatické výchovy k rozvoji ústního projevu žáků ve výuce anglického jazyka na 1.stupni ZŠ
Other Titles: Using drama techniques to develop primary pupils' speaking skills in English
Authors: Procházková, Olga
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5871
Keywords: 1. stupeň základní školy;angličtina;ústní projev;dramatická výchova
Keywords in different language: 1st grade of elementary school;english;speaking skills;drama techniques
Abstract: Zabývá se postavením dramatické výchovy ve výuce anglického jazyka a představuje uplatnění moderních výukových prostředků v souvislosti s rámcovým vzdělávacím programem. V praktické části byl proveden experiment, ve kterém bylo porovnáno pět didaktických her k rozvoji orálního projevu žáků prvního stupně v anglickém jazyce. Společným rysem těchto her bylo, že využívají prvky dramatické výchovy.
Abstract in different language: We have specialized in the development of oral speech of primary pupils. We used the techniques of drama. We assessed their effectiveness and applicability in the teaching of English. We verified the hypothesis that there is proportional relationship between the joy of the students doing the activity and efficiency.We chose five activities where we watched five factors relevant to teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Olga Prochazkova.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
Prochatkova V.pdfPosudek vedoucího práce729,76 kBAdobe PDFView/Open
Prochazkova O.pdfPosudek oponenta práce748,93 kBAdobe PDFView/Open
Prochazkova.pdfPrůběh obhajoby práce247,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.